กลุ่มปู่เจ้าสัมพันธ์อิสานไต้

"กลุ่มปู่เจ้าสัมพันธ์อิสานไต้" ด้วยแรงบันดาลใจได้รวมตัวกันขึ้นมาจากกลุมคนเล็กๆ ที่จากบ้านแดนดินถิ่นอิสาน มาหาทํางานในเมืองกรุง อยู่ในเขตถนนปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ และใกล้เคียง วัตถุประสงค์ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน สังสรรค์ และเป็นมิตรที่ดีต่อกันในยามที่จากบ้านมา

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

แสดงการสนทนาจาก 10 ใน 12