กลุ่มปู่เจ้าสัมพันธ์อิสานไต้

"กลุ่มปู่เจ้าสัมพันธ์อิสานไต้" ด้วยแรงบันดาลใจได้รวมตัวกันขึ้นมาจากกลุมคนเล็กๆ ที่จากบ้านแดนดินถิ่นอิสาน มาหาทํางานในเมืองกรุง อยู่ในเขตถนนปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ และใกล้เคียง วัตถุประสงค์ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน สังสรรค์ และเป็นมิตรที่ดีต่อกันในยามที่จากบ้านมา

หัวข้อสนทนาในกลุ่มสังคม: กลุ่มปู่เจ้าสัมพันธ์อิสานไต้

    • ตอบกลับ 1
    ตรี ศรีเมืองใหม่
    12-05-2010 13:02 ไปที่กระทู้สุดท้าย
Showing Discussions 11 to 12 of 12