อ่านเป็น ทำนองภาษาอีสาน[color=blue][b]

ผญา สารพัดสัตว์ ( มือพิณสายฟ้า )พี่น้องเอ้ย เดิกมาแล้ว แมวขันไก่เห่า
เต่าพั้นเต้นดิสก์โก้
สิงห์โตฮ้องแอ่วลำ
หมาบักดำไปกินหญ้า
นกไก่นกหัวแห่น
กระต่ายฮอ้งลำแพน
หมีแพนด้าเล่นออร์แกน
ลิงทะโมนดีดกีร์ต้า
นกกระสาเต้นย่งโย้
ค.ว.ยอีตู้แม่นเดี่ยวพิน พี่น้องเอ้ย