<IMG SRC=http://www.metro-society.com/images/newhome/feb/2.jpg>


หากจะให้ของขวัญวันพบหน้า
ปรารถนากุหลาบงามส่งความฝัน
มีการ์ดแนบแอบห้อยถ้อยรำพัน
บอกกับฉันรักเกิดขอเทิดทูน

กุหลาบสวยที่มอบชอบใจนัก
เห็นมีรักฝากติดใบไม่เสื่อมสูญ
หยดน้ำเกาะหวานนักรักเพิ่มพูน
งามสมบรูณ์ความสัมพันธ์ต้องมั่นคง

สิ่งจูงใจสูงค่าอย่ามอบให้
สร้อยกำไล แหวนให้กันฉันไม่หลง
บ้านหลังใหญ่ไม่พอซื้อยื้อใจอนงค์
ขอเธอจงทดลองหวนตรองดู

หากจะหามาด้วยใจใช่อวดโอ้
รถคันโตบอกรวยสุดสวยหรู
อย่ามารับขับไปเถิดอย่าเชิดชู
ขอทนอยู่ ตามประสา กาทุกยาม

มีสิ่งเดียวยอมให้แจกแรกใจฉัน
คือสิ่งนั้นสิ่งทำให้ใจวาบหวาม
แรกพบเห็นความคิดที่ติดตาม
กุหลาบงามดอกเดียวก็เกี่ยวใจ