::> ระบบเสียงกังวานประสานกับคนฮ้อง
จักเสียงทุ้มเสียงหองเทิงเสียงฆ้องและกลองใหญ่
ประโยชน์จากลำไผ่ เสียงโหวตไล่อิ่งอ้อย เสียงแคนต้อยอ่อยใส่ซุง
บรรยากาศลูกทุ่งตุ่งลุงตุ่งสลับแกน เอิ้นว่าแคนสากลไล่วนจนคนฟ้อน
แนวมันเป็นตาย้อน ไผสิบ่ออนซอนเทิงเป็นซ้อนเสียงฮอนฮ่ำ
จังหวะเบสกะมีหน่ำ ฝ่ายหมอลำกะแห่งบ้า กีตาร์เร่งจ้อจี้
มือซอสีไล่ทื้น จักเสียงขึ้นพ่องลง
ฝ่ายโปงลางกะไล่โค้ง ฉิ่งฉาบส่งลงจังหวะ
จิปาถะสีสันหากซ่อยกันประสานซ่วน

จากคุณ :>♪หนุ่มภูไท♪
ส่งเมื่อ :>2006-04-19 11:46:07
เรียนเชิญด้านในเด้อ....♪หนุ่มภูไท♪ คือสงเป็นตะฟังอยู่ ขอเก็บมาไว้ก่อน จากคุณ :>♪หนุ่มภูไท♪