ทิดสึกใหม่...ไปคุยสาว...
บ้านผู้สาวกะมีแม่..พ่อละกะลูกสาวสองสาว...
บังเอิญทิดสึกใหม่ใส่กางเกงบ่อถนัด..มื่อนั้นเลยใส่ผ้าสโล่งไป...
กางเกงในกะบ่อใส่มันบ่อ..ซิน///
บังเอิญเมื่อนั้น...ทิดสึกใหม่ขี่หล่อน..ใส่ผ้าสโล่ง....
คุยสาวกะจนเดิก.ดื่น.แม๊...บาดที่นี่ทิดกะสิกลับบ้าน...ขี่น้อยกะหลุดป๊อกลงหม่องลาวนั่งนั้นแหละ...
จังหวะนั้น..สาวผู้เอื้อยกะแนมนหน้า..สาวผู้น้อง...
แนมก้อนขี่..ทิด..
เอื้อย///..เมี้ยนแม๊...ผู้บ่าวสู...ตัว..
น้อง.///..เมี้ยนตี๋..ผู้บ่าวเอื้อย...ตัว..
เถียงกันอยู่โด๋น..แม่ะกะเลย..ออกมา..
แม่..////สูเถียงกันหยังนี่...
เอื้อยกับน้องก็เลยบอกให้แม่เมี้ยน..แม่ก็บอกปัดไป...
แม่..////.เรื่องหยั๋งเล้ว...ผู้บ่าวมาจีบหมู่สูหมู่สูกะเมี้ยนกันตี๋ล่ะ
เถียงกันไปเถียงกันมา.ทางพ่อกะออกมา...พร้อมกับคว้ามีดฟ้า..ออกมาฟันลงก้อนขี่ขาดสองท่อน...แล้วจะเว้าเสียงดังๆว่า..
พ่อ..//อิเอื้อย..เอาเคิ่งนี้ไปเมี้ยน.....อิน้องเอา..เคิ่งนี้ไปเมี้ยน...เว่าแล้วกะโยนมีดฟ้า..ไปทางเมีย..เอ้า..แมมึงเอามีดไปล้าง.....อิอิจบจ้อย
ฝากเนื้อฝากโตนำเด้อ...............