หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 15

หัวข้อ: วันภาษาไทยแห่งชาติ

 1. #1
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,148

  บ้านมหาโพสต์ วันภาษาไทยแห่งชาติ

  ภาษา เป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำชาติ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานหลายยุคหลายสมัย

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

  ประเทศไทยมีภาษาเป็นของตัวเองมานานกว่า 700 ปี นับแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ อักษรไทย ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1826 และโปรดให้จารึกประวัติศาสตร์ในรัฐสมัยของพระองค์ลงบนแท่งศิลา ที่เราเรียกกันว่า จารึกสุโขทัย
  ภาษาแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองของประเทศ พระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตของไทยก็ใช้ภาษาไทย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอดวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี ตราบจนรัตนโกสินทร์


  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงรอบรู้ในด้านภาษาไทยเห็นได้จากพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการพระราชนิพนธ์บทความภาษาไทย เรื่อง "พระราชานุกิจ ในรัชกาลที่ 8" สำหรับจัดพิมพ์พระราชทานในงานครบรอบ 100วัน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 19 พรรษา นอกจากพระราชนิพนธ์ดังกล่าวแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง "ติโต" และ "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" ทั้งทรงพระราชนิพนธ์ชาดกในพุทธศาสนาเรื่อง "พระมหาชนก" อันเป็นพระราชนิพนธ์ที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวัฒนธรรมเทิดทูนพระอัจริยภาพว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เพียบพร้อมอำนวยประโยชน์แก่ผู้ฝักใฝ่อ่านเพื่อศึกษาเป็นอย่างมาก


  อย่างไรก็ตาม ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาภาษาไทยได้เสื่อมลงมากเนื่องจากคนไทยขาดสำนึกในคุณค่าของภาษาประจำชาติ จวบจนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมทางวิชาการและก่อตั้งชุมนุมภาษาไทยขึ้น โดยกราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เป็นองค์ประธาน นับเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญแห่งวงการภาษาไทย เพราะการประชุมในครั้งนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยมาร่วมประชุมเป็นอันมาก เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ น.พ.อวย เกตุสิงห์ และนายเจือ สตะเวทิน เป็นต้น ในการประชุมครั้งนั้นพระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการรักษาและทะนุบำรุงภาษาไทยโดยมีความตอนหนึ่งว่า " ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงต้องรักษาให้ดี ประเทศไทยมีภาษาของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน … เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้"


  ด้วยพระราชหฤทัยที่ห่วงใยปัญหาการใช้ภาษาไทยดังกล่าว หลายหน่วยงานจึงมีความคิดที่จะให้มีวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 เป็นวันประวัติศาสตร์แห่งภาษาไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานและร่วมประชุมทางวิชาการกับสมาชิกชุมนุมภาษาไทย จึงได้เสนอต่อรัฐบาลให้ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาะคุณที่รงมีต่อ "ภาษา" และ "วรรณกรรม" ของชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542


  "วันภาษาไทยแห่งชาติ" 29 กรกฎาคม ของทุกปีจึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 2. #2
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  4,928
  บล็อก
  8

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่องภาษาไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

  คนไทยโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเอง จึงสมควรยิ่งที่จะช่วยกันรักษาไว้ วิธีรักษาได้แก่ การใช้ภาษาให้ถูกต้อง และออกเสียงให้ถูกต้อง


  วันภาษาไทยแห่งชาติ
  ความเป็นมา วันภาษาไทยแห่งชาติ?

  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความ สำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น ?วันวิทยาศาสตร์แห่ง ชาติ? และ ?วันสื่อสารแห่งชาติ? เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
  เหตุผล
  ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป
  ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยี ต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร มี่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อและผูกพันต่อการดำรงชีวิต ประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ
  ทำไมจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็น ?วันภาษาไทยแห่งชาติ?
  เพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ ?ปัญหาการใช้คำไทย? ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวง การภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ดังกล่าว และในโอกาสต่อๆ มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใย ในภาษาไทยอีกหลายโอกาส เช่น ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ภาษาไทยของประชาชนชาวไทยใน ปัจจุบัน ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการและองค์กรเอกชนเข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๕ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ำให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึง ความสำคัญของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโอกาส ต่างๆ อยู่เสมอ ที่สำคัญยิ่งกว่านี้ คือ เป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษา ต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่ สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สุดมิได้แก่วงการ
  วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  ๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
  ๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
  ๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มี สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
  ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการมี ? วันภาษาไทยแห่งชาติ ?
  คาดว่าจะมีผลดีสืบเนื่องหลายประการ คือ
  ๑. การมี ?วันภาษาไทยแห่งชาติ? จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ ?ภาษาประจำชาติ? ของคนไทยทุกคน และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ
  ๒. บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
  ๓. ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทย ตลอดไป
  กิจกรรม
  เชิญชวนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องใน ?วันภาษาไทยแห่งชาติ? ในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัด ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการ, การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน ฯลฯ,

  ที่มา http://www.tungsong.com/Important_Day/Pasathai/index.asp
  กระเบื้องจะฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม เมฆจะหล่นฟ้าปลาจะกินดาว ลาวจะครองเมือง ::)

 3. #3
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,260
  บล็อก
  5


  ...ยี่สิบเก้า กรกฎา มากำหนด
  ให้จำจด วันภาษา น่าส่งเสริม
  ภาษาไทย ใช้สื่อ คือของเดิม
  ไม่ต้องเติม มีรอง เป็นสองไป

  ภาษาไทย ไพเราะ เหมาะยิ่งนัก
  มีเสียงหนัก เสียงเบา เคล้าลื่นไหล
  มีควบกล้ำ สำคัญ สรรค์ละไม
  จำขึ้นใจ พูดคล่อง ผองไทยชน

  เสียงสระ สามสิบสอง คล่องได้เปล่ง
  รูปมีเอง ยี่สิบเอ็ด เด็ดป็นผล
  ดังอะอา อิอี มีได้ยล
  ผสมปน พยัญชนะ จะเป็นคำ

  สระใอ ไม้ม้วน ล้วนยี่สิบ
  ใช้ยกหยิบ ถูกที่ มิถลำ
  สระไอ ไม้มลาย คลายปลายจำ
  นอกม้วนย้ำ นำใช้ ไม่ผิดมี

  ยังมาตรา แปดแม่ แท้กำหนด
  น่าจำจด กอ กา ว่าเริ่มที่
  อีกกงกน กบกด จดจำดี
  กมเกยนี้ นับครบ ว่าจบกัน

  มีไตรยางค์ กลางต่ำ นำสูงด้วย
  จักได้ช่วย คำคล่อง ไม่ต้องผัน
  คำขยาย หมายมี ชี้มากพลัน
  ไขไข่นั้น ใช้ง่าย หลายต่างความ

  วรรณยุกต์ ห้าเสียง เรียงต่ำสูง
  เอกโทจูง สามัญ มั่นมิขาม
  ตรีจัตวา พาครบ จบงามงาม
  ผันได้ตาม ตำรา ศึกษาดี

  การเขียนถูก ปลูกฝัง แต่ยังน้อย
  เขียนบ่อยบ่อย ค่อยหัด ชัดวิถี
  เริ่มจากหัว ให้เขียน เพียรทุกที
  อักษรนี้ ดีงาม ตามคัดกัน

  สะกดคำ นำเขียน เพียรสังเกต
  ตามสาเหตุ กำหนด จดจำมั่น
  วรรณยุกต์ ทุกสระ ระลึกพลัน
  ไม่นานวัน จำจด ลดสงกา

  ทั้งอ่านเขียน เพียรกัน วันรำลึก
  ด้วยสำนึก ดังทอง ของภาษา
  เอกลักษณ์ ประจักษ์เห็น เป็นหน้าตา
  ล้ำคุณค่า ภาษาไทย ภูมิใจจริง...
  "ใจประสงค์สร้างกลางดงกะหว่าถ่ง ใจขี้คร้านกลางบ้านกะหว่าดง"

 4. #4
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,260
  บล็อก
  5
  รัก อักษร สำเนียง เสียงสูงต่ำ
  ชาติ ไทยนำ ล้ำดี มีขานไข
  รัก ควบกล้ำ คำเพราะ เหมาะพูดไป
  ภาษา ภาษาไทย ใช้ถูก ปลูกนิยม

  พูด ชัดถ้อย ค่อยหัด สัมผัสจิต
  อ่าน ไม่ผิด คิดครวญ ล้วนเหมาะสม
  เขียน ให้ถูก ตามหลัก นักชื่นชม
  ไทย เกลียวกลม เหตุภาษา ว่าหนึ่งเดียว...
  "ใจประสงค์สร้างกลางดงกะหว่าถ่ง ใจขี้คร้านกลางบ้านกะหว่าดง"

 5. #5
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,260
  บล็อก
  5


  ...ยี่สิบเก้า กรกฎา มากำหนด
  ให้จำจด วันภาษา น่าส่งเสริม
  ภาษาไทย ใช้สื่อ คือของเดิม
  ไม่ต้องเติม มีรอง เป็นสองไป

  ภาษาไทย ไพเราะ เหมาะยิ่งนัก
  มีเสียงหนัก เสียงเบา เคล้าลื่นไหล
  มีควบกล้ำ สำคัญ สรรค์ละไม
  จำขึ้นใจ พูดคล่อง ผองไทยชน

  เสียงสระ สามสิบสอง คล่องได้เปล่ง
  รูปมีเอง ยี่สิบเอ็ด เด็ดป็นผล
  ดังอะอา อิอี มีได้ยล
  ผสมปน พยัญชนะ จะเป็นคำ

  สระใอ ไม้ม้วน ล้วนยี่สิบ
  ใช้ยกหยิบ ถูกที่ มิถลำ
  สระไอ ไม้มลาย คลายปลายจำ
  นอกม้วนย้ำ นำใช้ ไม่ผิดมี

  ยังมาตรา แปดแม่ แท้กำหนด
  น่าจำจด กอ กา ว่าเริ่มที่
  อีกกงกน กบกด จดจำดี
  กมเกยนี้ นับครบ ว่าจบกัน

  มีไตรยางค์ กลางต่ำ นำสูงด้วย
  จักได้ช่วย คำคล่อง ไม่ต้องผัน
  คำขยาย หมายมี ชี้มากพลัน
  ไขไข่นั้น ใช้ง่าย หลายต่างความ

  วรรณยุกต์ ห้าเสียง เรียงต่ำสูง
  เอกโทจูง สามัญ มั่นมิขาม
  ตรีจัตวา พาครบ จบงามงาม
  ผันได้ตาม ตำรา ศึกษาดี

  การเขียนถูก ปลูกฝัง แต่ยังน้อย
  เขียนบ่อยบ่อย ค่อยหัด ชัดวิถี
  เริ่มจากหัว ให้เขียน เพียรทุกที
  อักษรนี้ ดีงาม ตามคัดกัน

  สะกดคำ นำเขียน เพียรสังเกต
  ตามสาเหตุ กำหนด จดจำมั่น
  วรรณยุกต์ ทุกสระ ระลึกพลัน
  ไม่นานวัน จำจด ลดสงกา

  ทั้งอ่านเขียน เพียรกัน วันรำลึก
  ด้วยสำนึก ดังทอง ของภาษา
  เอกลักษณ์ ประจักษ์เห็น เป็นหน้าตา
  ล้ำคุณค่า ภาษาไทย ภูมิใจจริง...
  "ใจประสงค์สร้างกลางดงกะหว่าถ่ง ใจขี้คร้านกลางบ้านกะหว่าดง"

 6. #6
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,260
  บล็อก
  5
  รัก อักษร สำเนียง เสียงสูงต่ำ
  ชาติ ไทยนำ ล้ำดี มีขานไข
  รัก ควบกล้ำ คำเพราะ เหมาะพูดไป
  ภาษา ภาษาไทย ใช้ถูก ปลูกนิยม

  พูด ชัดถ้อย ค่อยหัด สัมผัสจิต
  อ่าน ไม่ผิด คิดครวญ ล้วนเหมาะสม
  เขียน ให้ถูก ตามหลัก นักชื่นชม
  ไทย เกลียวกลม เหตุภาษา ว่าหนึ่งเดียว...
  "ใจประสงค์สร้างกลางดงกะหว่าถ่ง ใจขี้คร้านกลางบ้านกะหว่าดง"

 7. #7
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,176
  บล็อก
  1

  ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์ ภาษาไทย

  ภาษาไทย..มิใช่เรื่อง..เป็นสิ่งยาก
  แต่ลำบาก...พูดออกมา..แล้วสับสน
  เมื่อมาฟัง..เด็กอ่านไทย..แล้วงุนงง
  ดูวกวน...เขาพูด..อะไรกัน

  ออกสำเนียง..เสียงต่างชาติ..ตรองกันนิด
  ไทยอังกฤษ..พูดรวมกัน.....โก้นักหรือ
  เขียนไม่ถูก...อ่านไม่ได้.....ควรฝึกปรือ
  รักษาชื่อ.....เรื่องของไทย...ตลอดกาล


  เรามาช่วย...สอนเด็กไทย..วันละนิด
  ให้รู้ถูก..รู้ผิด...การอ่านเขียน
  บ้านมหา..เป็นสื่อ..ค่อยพากเพียร
  หาคนกรอง..ช่วยติเตียน..สิ่งเขียนไป


  คำควบกล้ำ..คำสะกด..ต้องให้ถูก
  ค่อยค่อยปลูก..ความคิด..อย่าสับสน
  หากพวกเรา..ร่วมมือ...กันทุกคน
  สร้างกุศล..กับเด็กไทย..ได้ยืนยง

 8. #8
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อยเมืองเพชร
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  777
  ต้องช่วยกัน อนุรักษ์ ให้ลูกหลาน สืบต่อไปครับผม 8)
  คนไทยโชคดีมาก ๆ ที่มีภาษาเป็นของตัวเอง :g

 9. #9
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ สาวเมืองกะสิน
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  584
  เห็นด้วยค่ะ และก็ขอสนับสนุน การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งการเขียน อ่าน พูดสื่อสาร และเรื่องการแปลความหมายของคำด้วยค่ะ

  พูดผิด เขียนผิด ความหมายเปลี่ยน สื่อความหมายผิด พลอยทำให้คนอ่าน คนฟัง แปลเจตนาผิดด้วย เดี๋ยวจะนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกันะคะ

 10. #10
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  บล็อก
  197

  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี

  วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี


  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี

  ตรงกับวัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการ ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม  ความเป็นมา


  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี


  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น ?วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ? และ ?วันสื่อสารแห่งชาติ? เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ


  เหตุผล

  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี


  ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

  ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร มี่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อ และผูกพันต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ  ทำไมจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็น ?วันภาษาไทยแห่งชาติ?

  เพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ ?ปัญหาการใช้คำไทย? ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว

  และในโอกาสต่อๆ มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส เช่น ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ภาษาไทยของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการและองค์กรเอกชนเข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๕ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ำให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ที่สำคัญยิ่งกว่านี้ คือ เป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สุดมิได้แก่วงการ  วัตถุประสงค์

  ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  ๒.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
  ๓.เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
  ๔.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
  ๕.เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ  ประโยชน์ที่ได้รับจากการมี ? วันภาษาไทยแห่งชาติ ?

  คาดว่าจะมีผลดีสืบเนื่องหลายประการ คือ
  ๑.การมี ?วันภาษาไทยแห่งชาติ? จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ ?ภาษาประจำชาติ? ของคนไทยทุกคน และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ
  ๒.บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
  ๓.ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  กิจกรรม
  เชิญชวนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องใน ?วันภาษาไทยแห่งชาติ? ในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัด ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการ, การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน ฯลฯ,


  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี


  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี


  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี


  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี  ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
  [yflash]http://www.youtube.com/v/9mC4eGSkHF0&hl=en&fs=1[/yflash]
  *********************************


  อิสระ เสรี เสมอภาค
  *********************************

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •