อันคำว่า หนักกะเดียม นี้หนาคือ อาการจักจี้ของคนแล้วอุทานออกมาเป็นคำพูด (จัก๊จี้ นั้นเอง)