ตกเข้าสิงหาเคลื่อน เตือนถึงบุญพระคุณแม่
ผู้ดูแลลูกเต้า แต่คราวน้อยอ่อนเยาว์
ท่านทั้งหลายคิดเถิงเจ้า ผู้เฝ้าส่องคองหา
แนมบุตตาผู้ห่างเฮือน ย้านเปลี่ยนไปบ่มาเยี่ยม
หยังสิเทียมพระคุณเจ้า เว้าถึงบุญอันยิ่งใหญ่
ให้คิดถึงหลายหลาย ใส่ใจตรองฮ่ำฮู้ ดูแลท่านบัดแก่ลง
ผู้ฟังเอ้ย...เพิ่นหากนับมื้อโค้ง แฮงลงหล่ากำลังถอย
สังขารคอยแต่วันโทรม อย่าให้ตรมฮอดใจท่าน
ทางอีสานยังคอยเบื้อง ลูกอยู่เมืองให้ไปแว่
กลับไปกราบพ่อกับแม่ ผู้ดูแลตั้งแต่ท้อง
สิบสองนี้ระลึกคุณ....
เด้อ ผู้อ่านเอ้ย...ฯ
จ.เขมจิตต์