พระมารดาของไทย
มารดาอีกผู้หนึ่งนั้น สำคัญยิ่งคะนิงหนัก
ลูกชาวไทยถวายภักดิ์ ฮักซ่ำใจไว้เหนือเกล้า
แม่ของเฮาผู้กวมฟ้า พระมารดาพสกราษฏร์
ได้กราบบาทแนบใต้ ธุลีไท้หน่อพระพรหม
ปวงชาวไทยกราบก้ม บังคมแม่ขึ้นเหนือเศียร
พระผู้เพียรประเสริฐเหลือ เชื่อว่าไผก็ใจน้อม
นารีจอมเทพฟ้า สมัญญามาโปรยถิ่น
ลงจากฟ้ามาสู่ดิน คู่ภูมินทร์สยามไท้ พระนามได้เลื่องลือ
เกียรติคุณเอนกตื้อ กระพือแผ่นแดนสยาม
กระจายนามสารทิศ มิตรต่างแดนแหนล้อม
มากราบจอมมารดรแก้ว ผู้แววงามน้ำใจลื่น
ต่างประเทศเขตอื่น ยื่นสัมพันธ์ไมตรีสร้อง สนองใช้บาทพระคุณ
ราชกิจที่เสพคุ้น ลูกไทยอุ่นเทิดทูนหัว
ทรงมาปัวซ่อยบรรเทา ผ่อนทุเลาภัยฮ้าย
สยามไทยใสจ้า พระเมตตาให้ไออุ่น
พระมหากรุณาธิคุณ เป็นจั่งบุญทรงโปรดเกล้าฯ ทรงศรีเหง้าสง่างาม
บารมีที่แผ่ก้ำ ทรงหลิงหล่ำแลเหลียว
เสด็จเทียวทางฮก ฟกพระกายระคายเบื้อง
บ่มีเคืองถึงหนาวฮ้อน สอนคนไทยให้สู้ฝ่า
โปรดตั้งแต่ชาวนา ไปฮฮดข้าทุกชั้น สำคัญเรื่องทุกข์ประชา
สิบแผ่นดินฮ้อยแผ่นฟ้า สิหาท่อไสน้อเหมือน
ทรงย้ำเตือนถนอมฮัก ให้รักกันฮวมตุ้ม
เฮาเป็นซุมไทยเซื้อ เหนือกลางไส ใต้กะซ่าง
อยู่อีสานบ่แตกต่าง กะยังเป็นลูกท่าน ให้เกลียวหมั่นอย่าคลอน
ทรงไปหายามทุกข์ฮ้อน นอนป่าพนาดิน
บ่ถวิลโสกา แม่นพระกายาแค้น
เข้าป่าแดนลงโคกค้อย ย้านลูกคอยแม่ข้อยห่วง
เคียงคู่องค์ในหลวง ประทับทรวงกาลเนิ่น ดำเนินย้ายคู่กัน
กาลมงคลมื้อนี้นั้น กะมาผ่านอีกสมัย
ผองหมู่ไทยเปรมปรีดิ์ ภักดีถวายเบื้อง
พระแม่เมืองพรรษาล้ำ เจ็ดสิบสามแต่ฉายส่อง
ขอพระทัยอย่าหม่นหมอง ครองบัลลังค์คู่ไท้ ไปนานเท่าตราบมลาย
อัญเชิญคุณทั่วค้าย พระรัตนตรัยอันประเสริฐ
พรบังเกิดวิเศษให้ ถวายท่านทั่วสกล
ขอสถิตเศวตซ้น จีรังโดนยังคงที่
คู่ราชวงศ์จักรี ราชินีเลิศหล้า ผองข้าส่งพระพร ฯ
โดย : จ.เขมจิตต์