เปรียบรักเหมือนกับฟัน เปรียบรักเหมือนกับ........ฟัน เปรียบรักเหมือนกับ........ฟัน เปรียบรักเหมือนกับ........ฟัน


>>>>> >> >ถ้ารัก คือ...ฟัน

>>>>> >> >รักคงมั่น คือ...ฟันแท้

>>>>> >> >รักร่อแร่ คือ...ฟันโยก

>>>>> >> >รักโสโครก คือ...ฟันดำ

>>>>> >> >รักถลำ คือ...ฟันเหยิน

>>>>> >> >รักหมางเมิน คือ...ฟันห่าง

>>>>> >> >รักร้าง คือ...ฟันหลอ

>>>>> >> >รักหงิกงอ คือ...ฟันกุด

>>>>> >> >รักบริสุทธิ์ คือ...ฟันขาว

>>>>> >> >รักชั่วคราว คือ...ฟันปลอม

>>>>> >> >รักอ่อนซ้อม คือ...ฟันร่วง

>>>>> >> >รักสีม่วง คือ...ฟันเก*

>>>>> >> >รักจำเจ คือ...ฟันซ้อน

>>>>> >> >รักสลอน คือ...ฟันแทรก

>>>>> >> >รักแรก คือ...ฟันน้ำนม

>>>>> >> >รักระบม คือ...ฟันผุ

>>>>> >> >รักคิกขุ คือ...ฟันกระต่าย

>>>>> >> >รักสลาย คือ...ฟันหลุด

>>>>> >> >รักชำรุด คือ...ฟันสึก

>>>>> >> >รักเจ็บลึก คือ...ฟันคุด

>>>>> >> >รักตุ๊ด คือ...ฟันหนุ่ม

>>>>> >> >รักทั้งกลุ่ม คือ...ฟันหมด

>>>>> >> >รักสลด คือ...ฟันพลาด

>>>>> >> >รักต่างชาติ คือ...ฟันฝรั่ง

>>>>> >> >รักปิดบัง คือ...ฟันชู้

>>>>> >> >รักอุดอู้ คือ...ฟันช้า

>>>>> >> >รักกะฮา คือ...ฟันเล่น

>>>>> >> >รักไม่เป็น คือ...ฟันดะ

>>>>>"รักเธออยู่เสมอ จริงๆ นะ...ฟันธง!

เลือกเอาเด้อผู้ได๋ มักฟันแบบได๋ กะให้เลือกเอา เปรียบรักเหมือนกับ........ฟัน เปรียบรักเหมือนกับ........ฟัน เปรียบรักเหมือนกับ........ฟัน