คำว่า หลูบหลี่ลู นี่หนาคือ การกระโจนใส่อย่างรวดเร็ว แบบไม่ให้ตั้งตัว