คำว่า  ซวดลวด คำว่า  ซวดลวด คำว่า  ซวดลวด คำว่า  ซวดลวด คำว่า  ซวดลวด คำว่า  ซวดลวด คำว่า ซวดลวด คือ กินตระกะ แหม๋แม่นบ่หว่า คำว่า  ซวดลวด คำว่า  ซวดลวด คำว่า  ซวดลวด