8)"กะโป๋" สามรถนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง วันนี้เอามายกตัวอย่าง เช่นของใช้ในครัวเรือน 8)

เสริมเรื่อง "กะโป๋"
1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กะบวยกะลามะพร้าว (OTOP)
ขนาด (Size : cm)
กว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร
น้ำหนัก (Weight : g)
81 กรัม
ราคาขายปลีก 95 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง และ VAT)
วัตถุดิบที่ใช้
กะลามะพร้าว, กาว, ไม้

เสริมเรื่อง "กะโป๋"
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กะบวยกะลามะพร้าว (OTOP)
ขนาด (Size : cm)
กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร
น้ำหนัก (Weight : g)
108 กรัม
ราคาขายปลีก 95 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง และ VAT)
วัตถุดิบที่ใช้
กะลามะพร้าว, กาว, ไม้

เสริมเรื่อง "กะโป๋"
3. แก้วไวน์จากกะลามะพร้าว (OTOP)
ขนาด (Size : cm)
กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 14 เซนติเมตร
น้ำหนัก (Weight : g)
115 กรัม
ราคาขายปลีก 75 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง และ VAT)
วัตถุดิบที่ใช้
กะลามะพร้าว, กาว, ไม้

เสริมเรื่อง "กะโป๋"

4. ที่เขี่ยบุหรี่จากกะลามะพร้าว (OTOP)
ขนาด (Size : cm)
กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
น้ำหนัก (Weight : g)
243 กรัม
ราคาขายปลีก 95 บาท
วัตถุดิบที่ใช้
กะลามะพร้าว

" ยังมีอีกมากมายที่ " กะโป๋ " สามารถนำมาแปรรูปได้ วันนี้เอาไปพอเซิ้พๆก่อนเด้อ "