เต่าเจ้าปัญญา

เต่าเจ้าปัญญา


กระดองเต่ามี 6 รู คือ ศีรษะ 1 ขา 4 หาง 1 ในเวลาที่ไม่มีอันตราย เต่าจะเดินไปเรื่อย ๆ แต่เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น เต่าก็จะรีบหดตัวอยู่ในกระดอง จนกว่าจะรู้สึกตัวว่าปลอดภัยจึงค่อย ๆ โผล่หัวออกมาดูว่าปลอดภัยหรือยังแล้วจึงโผล่ขาและหางออกมาเดินช้า ๆ เรื่อย ๆ ต่อไป

การปฏิบัติของเรา ก็ควรเอาอย่างเต่า เพราะเราก็มีทวรทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อมีอะไรมากระทบแล้วยินดียินร้ายก็ให้รีบหดเข้าไป อยู่กับลมหายใจออก ลมหายใจเข้า ไม่ต้องคิดไปตามอารมณ์ แต่ให้หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ สบาย ๆ จนใจสงบ ใจสบาย แล้วจึงค่อย ๆ คิด อย่างมีสติปัญญาโดยเอาเต่าเป็นครู เป็นอาจารย์ของเรา