อ่านเป็น ทำนองภาษาอีสาน

นางเอ้ย คันเจ้าได่ปลูกบ้านเฮือนโก้หลังบักใหญ่ อย่าสิลืมกระท่อมน้อยปลูกฮ้างอยู่ข้างโพน เด้อหล่า :-*