ไหนๆจะอัพเดทล่ะก็เอาให้หมดทีเดียวไปเลยครับใช้เวลาไม่นานหรอก แพคเกจบางตัวก็จำเป็นใช้งานร่วมกัน ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเก่าเกินไปเวลาติดตั้งอาจมีปัญหาได้

การทำ cvsup เพื่อปรับปรุง ports(ส่วนที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต)
cvsup จะใช้เพื่อทำการปรับปรุง ports ต่างๆ ของเราให้ทันสมัย เพราะบาง package จำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่


ติดตั้ง cvsup ก่อน
# cd /usr/ports/net/cvsup-without-gui
# make install && make clean
# rehash
หรือ
# pkg_add -r cvsup-without-gui
# rehash

ทำการ synchronize ports index กับ cvsup server
# /usr/local/bin/cvsup -g -L 2 -h cvsup.freebsd.org /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile
รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ
# cd /usr/ports && make fetchindex

จากนั้นก็จะทำให้เราได้โปรแกรมใน /usr/ports เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้ว


อ้างอิงจาก xdisc