อ่านเป็น ทำนองภาษาอีสาน
สัจจะแมญิงนี่ เสมอกันกับยองนุน
บาดวาลมพัดต้อง คองสิถ่าแต่ปลิว..
สัจจะผู้ชายนี่ คือดังหินหนักหมืน
แสนสิเอาเซือกทื้น ดึงได้กะบ่ตีง
....
สังพากันโตลงห่วย หาฮังแตนตอ
สังบ่ขึ้นโคกก้วง หาซ่าง ? คาแพง
อย่าสะมาตั๋ว ให้หาบน้ำ ฮดโคก เก็บเห็ดขาย
อย่าสะมาตั๋ว ให้พายเฮือนำ นกเจ่า บินอยู่เทิงฟ้า"


แปล: สังคมที่อยู่ด้วยความหลอกลวงกัน เปรียบเหมือนหลอกให้ตักน้ำ รดโคก เก็บเห็ดขาย หรือ หลอกให้พายเรือ ตามนกที่บินอยู่บนฟ้า หาความจริงใจ อะไรไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ปากกับใจไม่ตรงกัน