<IMG SRC=http://www.pantown.com/data/15244/board7/69.jpg>

เพิ่งเรียนรู้กติกาใจในวันนี้
เมื่อสิ่งดีให้กันพลันสิ้นสูญ
ขาดสิ้นแล้วความช่วยเหลือเคยเกื้อกูล
ทวีคูณคือช้ำและน้ำตา

รักไกลลิบหยิบยากลำบากยื้อ
แค่คนดื้อต่ำต้อยน้อยวาสนา
ความช้ำชอกบอกใจให้ชินชา
ถึงโหยหาทุกข์ท้อ..ก็ลาลับ

สิ่งดีดีมีให้ยังไม่จบ
รักยากลบคำพร่ำเอ่ยไม่เคยดับ
แม้นสะท้านสะทกอกย่อยยับ
ต้องยอมรับความจริงนิ่งขมกลืน

คืนฝนคลั่งคล้ายสั่งลาน้ำตาไหล
ร้องร่ำไรซ้ำซากยากจะฝืน
ทั้งทั้งรู้คร่ำครวญไปไม่หวนคืน
ขาดจุดยืนในใจ.....ไกลหมางเมิน