ยันต์แคล้วตลาด

ยันต์เทียมเล่มนี้แคล้วคลาด ให้เอาขี้ผึ้ง 5 บาท สีสายเท่าอายุ ใส่ชื่อผู้จะบูชาข้างล่าง เลขวันเกิดข้างบนจุดบูชาหน้าพระ เดินทางไกล เข้าสงคราม รบทัพจับศึก ทำมาค้าขายแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า