ยันต์ดอกไม้เมืองสวรรค์

ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นตอง ทำเป๋นหลอดมัดแขน มัดแอว แขวนคอ ใจ๊ในตางเมตตา มหานิยม อีกทั้งค้าขาย
เข้าหาเจ้านาย ติดต่อธุรกิจการงาน และแคล้วคลาดดีแลฯ ให้เสกด้วยคาถาว่า นะโม 3 จบก่อน ปิโย เทวะมะนุสสานัง
ปิโยพรัหมา นะมุตตะโมปิโยนาคาสุปัณณานัง ปิโยทริยัง นะมามิหัง (เสกเจ็ดหนดีนักแลฯ)

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า