ยันต์ปลาตะเพียน

ยันต์ปลาตะเพียนทองนี้ใช้ขี้ผึ้ง 2 บาท สีสาย 9 เส้น จุดบูชาหน้าพระเจ้า ต๋อนเช้า 1 เล่ม ต๋อนเย็น 1 เล่ม ทำมาค้าขายดีเป๋นเมตามหานิยมฯ

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า