ยันต์นางกวัก

ยันต์นางกวักนี้ลงใส่แผ่นคำ แผ่นตอง ผ้าก็ได้ ผู้ใดมีไว้กั๋บตั๋ว บ้านเรือน ร้านค้าเป็นมหานิยม ผู้ใดได้บูชาเป๋นประจ๋ำด้วยดอกไม้ขาว จะบังเกิดโชคลาภ ทำมาก้าขึ้น รุ่งเรืองเจริญดีแลฯ

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า