ยันต์พระเจ้ารักษาโลก

ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นตอง แผ่นคำ แผ่นนาค ใช้แขวนคอเด็กน้อยป้องกันภูตผีปีศาจสาระพัดแล้วแคล้วคลาดดีนักแลฯ


คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า