ยันต์มหาโชคลาภ

ยันต์ลูกนี้ชื่อมหาโชคลาภ ขี้ผึ้ง 2 บาท สีสายเท่าอายุของผู้จะบูชา ใส่ชื่อ อายุ ผู้บูชา จดหน้าพระเจ้าหรือที่พระเจดีย์แล้วผาถนาเอาโชคลาภ ค้าขาย ทำกิจการอันใดก็ได้ฯ


คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า