ยันต์สะเดาะเคราะห์รับโชค

ยันต์สะเดาะห์เคราะห์รับโชค ผู้มีใดมีเคราะห์หื้อได้บูชาเทียนเล่มนี้ ขี้ผึงตามสมควร สีสายเท่าอายุ ใส่ชื่อและวันเกิดตามช่องว่างบูชาวันเกิดตนเอง โบราณาจารย์กล่าวไว้ว่าดีนักแลฯ

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า