ยันต์หัวใจฉิมพลี

ยันต์ลูกนี้ปั้นขี้ผึ้งตามสมควร สีสายเท่าอายุของผู้จะบูชา ใส่ชื่อ วันเกิด ตามช่องว่าง บูชาหน้าพระเจ้า ผาถนาเอาโชคลาภ ค้าขายดีฯ

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า