อิทธิฤทธิ์/อานุภาพของยันต์
ยันต์นี้ลงเป็นตะกรุดผูกไว้กับตัว มีชัยชนะเหนือศัตรู เป็นตบะเดชะ คนเกรงขาม ทั้งเป็นเมตตามหานิยม

ยันต์รัตนตรัย

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า