อิทธิฤทธิ์/อานุภาพของยันต์
ยันต์นี้ใช้ลงเป็นเสื้อยันต์หรือผ้าประเจียด เป็นตะกรุดก็ได้ เป็นศิริมงคลดียิ่งนัก คุ้มกันอันตรายทั้งปวง

ยันต์มหาศิริมงคล

คำเตือน
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่านำไปใช้ไปในทางที่ผิดๆ วิชาโหราศาสตร์เป็นของเก่า เป็นศิลปวิทยาการแขนงหนึ่งที่คู่กับไทยสืบแต่โบราณมา มีทั้งคุณและโทษ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะเกิดโทษมหันต์... ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก มือพิณสายฟ้า