พระสอนไว้

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

**************


"เป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่ หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้น เราตรวจคะแนนให้คนอื่น ข้อนั้นผิด เราเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า...วันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้น ข้างไหนมันมากน้อยกว่ากัน กลับไปตรวจตัวเองเด้อ...

ศีลมีมากหลายข้อ ไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอก...รักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียว กาย วาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ"


***************

จาก จุลสารอนุศาสน์ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ฉบับที่ 5 ปีที่ 11 ประจำเดือน กันยายน 2550