ถ่ายรูปจากที่ คณะแสดงจากอีสานมาเล่นให้ดู นานแล้วละ อยากทราบว่าเขาเรียกกันว่ากลองอะไรครับ ขอบคุณครับ