ภาษาอีสานวันละคำ
[b]คำว่า ขวย แปลว่า ลักษณะของหน้าดินที่ร่วนขึ้น มา เป็นรังของสัตว์ เช่น ขวยมด (รังมด)
อีกนัยหนึ่ง ขวย เป็นการใช้ไม้เขี่ยหรือพังทลายออก เช่น ขวยกุดจี่ (การใช้ไม้เขี่ยกองขี่ควายเพื่อหาตัว กุดจี่) ขวยเขียด(การใช้เสียมเขี่ยดินทรายเพื่อหาเขี่ยดมาหมก)[/
b]
ค่อนข้างจะแปลยากถ้าผิดพราดต้องขอโทษ ขออภัยมณี ผีเสื้อสมุทร สุดสาคร มา ณ ที่นี่ด้วย