มดส้ม กะคือมดแดงฮั่นละ
ไปแหย่ ไข่มดส้ม มาก้อยแซบๆๆ
จักฮัง สองฮัง ถ้าฮังใหญ่ๆๆกะพอแล้วแล้งโลด ภาษาภูไท เสนอคำว่า ..มดส้ม...