ความรักและความงดงาม
อยากให้ความรักความงดงาน
มีทั่วทุกเขตคามบนโลก
ลบความเกลียดชังความทุกข์โศก
ไม่ต้องรอโชคตามยถา
เพราะมีรอยยิ้มอันปิ่มปลื้ม
ไม่ต้องหยิบยื่นหรือซื่อหา
บ่งบอกออกไปด้วยสายตา
กรุณาปราณีมีเยื่อใย
คงจะยินดีเป็นที่ยิ่ง
เมื่อโลกความจริงนั้นสดใส
ไม่แก่งแย่ง แบ่งปัน ยามแล้งไร้
เอื้อเฟื้อมีในใจทุกดวง
มีรากฐานจิตความคิดดี
เข้าใจหน้าที่ร่วมห่วงหวง
ธรรมชาติ แวดล้อม สิ่งทั้งปวง
เคารพไม่ล่วงละเมิดกัน
เมื่อไม่แล้งไร้มีหวัง
ความรักคือพลังเพื่อสร้างสรรค์
ร่มเย็นเป็นอยู่ปัจจุบัน
ทุกคนสำคัญอย่างเท่าเทียม..