ภาษาอีสาน ที่เป็นภาษาพูดคำว่า "บัก" ถ้าเป็นลักษณะนามของภาษากลางคือ "เขาคนนั้น" "คนนั้น" หรือ คนมักจะชอบพูดว่า
คนนั้นเป็นใคร แต่ถ้าเป็นทางอีสานพูดกันก็มักจะพูดว่า "บักอั่นนั้นแม้นไผ่ว่ะ" มันซิมาหล่อยมาเข้าเปลือกเฮาเด่ะ...
*หมายเหตุ = เป็นคำที่ไม่สุภาพน่ะครับ....เพราะการใช้คำว่า "บัก" คือการใช้คำว่า "ไอ้" นั้นเอง...ฉะนั้น จึงมีฉะนี้ 8)