?ตำไทยอย่าใส่พริกเยอะ?

แม่ลูกอ่อน ผัวให้เลี้ยงลูกน้อยพอเว่าเก่งๆนี่แหละ....เป็นแม่บ้านอยู่เฮือนอยู่ซานก็ว่าหลาย เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วกะนอนเวน..ตื่นขึ้นมาสิมีหยัง..เผิ่นกะดาย....สุมหัวกันกับแม่บ้านนั้นเฮือนนี้ เว่านัวหัวมวนกันเข้งเค็ง
ตำส้มบักหุ่งสูกันกิน เว่าพื่นผู้นั้นเว่าผู้นี้ กันแตก โคบ โคบ
ค่ำแลงมาก็หาอาหารหุงเขาหุงปลาไว้ถ้าผัวกลับจากเฮ็ดการเฮ็ดงานกินแลงแล้ว พากันเบิ่งละครสักเล็กน้อย
จากนั้น....................กะพากันเข้าบ่อนนอน
ลูกนอนหลับ...ทางแม่ กะ ก้อย ก้อยหยอกพอบักหำน้อยซั้นตั้ว..เนาะ...
อิอิกำลังเข้าได้เข้าเข็ม ถึงพริกถึงขิงว่าซั้นถ่อน..เสียงครางกะเฮ้ดให้ลูกตื่นซั้นแหล่ว..ครางอ่อยๆ...จักว่าซีดปากซีดคราง....
ลูกกะฮู้เมือสั้นแหล่ว....บาดที่นี่ ทางลูกได้ยินเสียงแม่ครางกะนึกว่าแม่เผ็ดกะเลย ดอดขึ้นว่า..
?บอกแล้ว งาย ว่าตามไท อย่าใส่พริกเยอะ เห็นมาย..?
แม่+พ่อ ตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะตำไทย  อย่าใส่พริกเยอะ