พี่น้องเอย...
เผิ่นหว่าวัดและบ้านจะต้องเผิ่งอาศัยกัน บริษัทสัมพันธ์สี่เสาเฮาหนุนไว้ บ่ออาจป๋ากันได้เทิงสองทางสิม้างหมุ่น ยามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบ้านบ่อขัดวัดบ่อถิ่มสลักลิ่มใส่ใจ แหม่นสิทุกข์ยากฮ้ายเฮาหากแหม่นนามคน แหม่นสิรวยหรือจนให้เผิ่งพากันไว้ คือจั่งเฮือคาแก้งเกวียนเห็นเกียนเห็นเกียนได้แก่ บาดห่าไปฮอดน้ำเฮือสิได้แก่เกียน ซั่นแหล่วพี่น้องเอ้ย......