มาเบิ่ง"ผักหวานบ้าน"มีรูปประกอบครับผักหวานบ้าน
ลักษณะ

เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง เปลือกต้นขรุขระสีน้ำตาล กิ่งอ่อนสีเขียวเข้มผิวเรียบ ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อยแตกเป็นคู่คล้ายขนนก ใบย่อยรูปกลม โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม ดอกเดี่ยวออกบริเวณซอกใบ ดอกสีเขียวอมเหลืองและดอกสีน้ำตาลแดง ผลกลมสีเขียวอ่อน เมื่อแก่เต็มที่สีขาวอมเหลือง
ปลูกโดยใช้กิ่งปักชำหรือเพาะกล้าด้วยเมล็ดและย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าอายุได้ 45 - 60 วัน โดยใช้ระยะปลูก 1 x 2 เมตร และนำปุ๋ยคอกที่แห้งดีแล้วผสมตอนเตรียมดินประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม/หลุม และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 10 - 20 กิโลกรัม/หลุม รองก้นหลุมก่อนปลูก และเมื่อผักหวานบ้านอายุได้ 90 วัน ควรจะใช้ปุ๋ยเสริม สูตร 21 - 0 - 0 อัตรา 10 - 20 กรัม/หลุม จำนวน 3 ครั้ง/ปี

โรคแมลงที่สำคัญ : มีน้อย


การเก็บเกี่ยว

สามารถเก็บผลผลิตได้ หลังจากย้ายปลูก 60 วัน เมื่อเก็บยอดไปแล้วประมาณ 15 วัน จะแตกยอดใหม่ให้เก็บได้ตลอดทั้งปี

ส่วนที่ใช้บริโภค

ยอดอ่อน, ใบอ่อน