ACDsee ของผม สีเพี้ยน คือ เมือเปิดดูรูป ส่วนที่เป็นสีขาว หรือส่วนที่สว่างมากๆ จะเห็นเป็นสีแดงแสด ในขณะที่เปิดดูภาพเดียวกันด้วยโปรแกรมอื่นๆ ก็เป็นปกติ แก้อย่าไรครับ
ตอนแรกคิดว่าเป็นที่โปรแกรม ก็เลยลงโปรแกรมใหม่ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อีก เริ่มแรกผมใช้เวอร์ชั่น 6 ปัจจับัน ใช้เวอร์ชั่น 8 ก็ยังมีปัญหาอยู่ ทั้งที่แผ่นโปรแกรม แผ่นเดียวกันลงเครื่องอื่น ๆ แต่เครื่องอื่นไม่มีปัญหา

ช่วยผมที