:Dกลับมาเพื่อสานต่อความผูกพัน :D
:Dเธอยังจำฉันได้หรือปล่าว :D
:Dส่วนฉันยังจดจำเธอในเรื่องราว :D
:Dแม้บางคราวฉันอาจห่างเหินไป :D
:Dมิใช่ว่าไม่รักเธอต่อ :D
:Dแม้นเธอตัดพ้อ ก็ยังรักเธอรู้ไหม :D
:Dยิ้มหน่อยคนดี คนที่ฉันรักหมดใจ :D
:Dความห่างไกล มันก็แค่เสี้ยวหนึ่งของเส้นทาง :D
:Dที่เดิมตรงนี้ยังคงเป็นของเธอ :D
:Dทุกนาทีมิเคยปล่อยใจให้ว่าง :D
:Dนั่งนับวัน นับปี นับระยะทาง :D
:Dแม้นเคว้งคว้าง แต่ยังดีที่มีเธอในใจ :D

จาก จอนฟอนน้อย :D