กระทู้แรกเสนอผลไม้ชื่อ..บักตากบ
กระทู้แรกเสนอผลไม้ชื่อ..บักตากบ
8)..บักตะกบ หรือ ตากบ เป็นผลไม้อีสาน.(ท่านใดมีภาพประกอบเชิญได้เลยครับ) ชนิดหนึ่ง ลักษณะต้นเป็นพุ่ม
เตี้ยแตกกิ่ง ผลดิบสีเขียว แก่ตัวเขียวอ่อน เฮิม คือแก่ตัวแต็มที่ สีออกใสๆ ผลสุกสีแดง น่ากินมาก รสหวานทานง่าย
ไม่เลี่ยน เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี บางทีแย่งด็กกิน ฮ่าๆๆ เกิดอยู่ตามริมห้วย หนองคลอง หรือทั่วไป ทางภาคอีสาน
สรรพคุณ ทางยาแผนโบราณ แก้ร้อนใน แก้กระหาย

คุณค่าทางโภชนาการ วิตามิน เอ ซี และกลูโคต (น้ำตาล) 8)

ท่านใดจะเพิ่มเติมได้น่ะครับ....