ดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้า
ได้นำความสุขมาสู่ฉันจากเบื้องบน
เพื่อให้ฉันอธิษฐาน
ถึงบางสิ่งที่อยากให้เป็นจริง

ด้วยความรักทั่งหมดและหัวใจทั้งดวง
หากมันไม่เคยเป็นจริง
เพราะหากสิ่งนั้นเป็นไปได้
ฉันหวังเพียงว่าจะได้อยู่กันเธอ ความปรารถนาของฉัน