วันหนึ่ง บนเครื่องบิน คนขับบอกว่า"ต้องการผู้สละชีวิต 3 คน" มี4คนยกมือขึ้น

คนแรกเป็นฝรั่ง "ข้าแต่พระเจ้าเหา ข้าขอสละชีวิต เพื่อคนบนเครื่องบิน" พูดจบฝรั่งก็กระโดดลงไปตาย

คนที่ 2 เป็นจีน "ข้าแต่จินซีฮ่องเต้ ข้าขอสละชีวิต เพื่อคนบนเครื่องบิน" เขาก็กระโดดลงไปตาย

ที่เหลือ เป็นไทย กับ พม่า ไทยยกมือสูงกว่า จึงได้เป็นคนที่3

"ข้าแต่พระสุริโยทัย ข้าขอแก้แค้นแทนท่าน" พูดจบไทยก็ถีบพม่าตกเครื่องบินตาย