ออนซอน กับคำว่า สะออน สองคำนี้มีความหมายค่อนข้างสิมีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งเฮ็ดให้หลายๆคนใช้บ่อถืก หรือแปลบ่อถืก จั่งสิขออธิบาย
ออนซอน แปลเป็นไทยว่า ประทับใจ ตรึงใจ ชื่นชม
สะออน แปลเป็นไทยว่า ตื่นตาตื่นใจ หรือเกิดความประทับใจอย่างลวงหลาย แบบ อเมซิ่ง นั้นแหละ