ระเบอ เป็นภาษาย้อ...เด้อจ้า อย่างเช่น...

มื้อนี้เฮาไปเที่ยวในเมืองมาระเบอ...
หรือ

มื้อวานนิ ไปเจอเอื้อยใบไม้สีชมพู มาระเบอ...


ด้วยประการ ฉะนี้แล....