ผักชีลาว ลักษณะของใบเป็นฝอยมากกว่าผักชีธรรมดา
ในภาคอีสานนิยมนำมาปรุงแต่งอาหารประเภทปลา แกง อ่อม
เมล็ดของผักชีลาว เรียกว่า เทียนตาตั๊กแตน นำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

<IMG SRC=http://www.agric-prod.mju.ac.th/vegetable/veg_image/dill,fernleaf.jpg>

น้องกรไปเก็บมาให้เอื้อยใส่แกงอ่อมแหน่เด้อ ปลูกไว้ในสวนครัวนั่นล่ะ