เที่ยวสกลนคร "ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง"

เที่ยวสกลนคร "ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง"

เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ตอ้งการจะมาเที่ยวจังหวัดสกลนคร ในเดือนหน้าในวันออกพรรษา จะมีงานประเพณีประจำจังหวัดที่ใหญ่ตระการตามาก สาวภูไท เอามานำเสนอ เพื่อเป็นไกด์ให้ก่อนเผื่อคิดอยากมาเที่ยวในโอกาสที่จะถึงนี้

คำขวัญ
" พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร และตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม " 
ข้อมูลทั่วไป
สกลนคร ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบน เป็นดินแดนที่มี อนุสรณ์สถานของเกจิอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวอีสาน ตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงดงาม มีเทือกเขาภูพานอันสลับซับซ้อน ในสมัยขอมดินแดนนี้เคย เป็นที่ตั้งเมืองหนองหานหลวง ซึ่งต่อมาได้ตกไปอยู่ในความ ปกครองของอาณาจักรล้านช้าง และมาอยู่ในความปกครอง ของไทยในที่สุด โดยใช้ชื่อว่า เมืองสกลทวาปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น สกลนคร
อาณาเขต
ทิศเหนือ จดจังหวัดหนองคาย และนครพนม
ทิศใต้ จดจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และนครพนม
ทิศตะวันออก จดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนครพนม
ทิศตะวันตก จดจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 
ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังสถานที่ต่าง ๆ
- อำเภอกุดบาก 56 กิโลเมตร
- อำเภอกุสุมาลย์ 40 กิโลเมตร
- อำเภอคำตากล้า 119 กิโลเมตร
- อำเภอนิคมน้ำอูน 77 กิโลเมตร
- อำเภอบ้านม่วง 124 กิโลเมตร
- อำเภอพรรณานิคม 41 กิโลเมตร
- อำเภอพังโคน 55 กิโลเมตร
- อำเภอสว่างแดนดิน 82 กิโลเมตร
- อำเภอวาริชภูมิ 71 กิโลเมตร
- อำเภอวานรนิวาส 85 กิโลเมตร
- อำเภอโคกศรีสุพรรณ 24 กิโลเมตร
- อำเภอเต่างอย 28 กิโลเมตร
- อำเภอส่องดาว 101 กิโลเมตร
- อำเภออากาศอำนวย 82 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ 112 กิโลเมตร 

การเดินทาง
ทางรถยนต์
ระยะทาง 647 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวแยกเข้าอำเภอบ้านไผ่ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม และทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ข้ามเทือกเขาภูพานเข้าสู่จังหวัดสกลนคร

ทางรถโดยสารประจำทาง
มีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศถึงจังหวัดสกลนคร โดยออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ โทร. 936-2852-66

ทางรถไฟ
มีขบวนรถไฟหลายสาย ทั้งรถเร็ว รถด่วน และดีเซลราง จากกรุงเทพฯ ไปลงที่จังหวัดอุดรธานี แล้วนั่งรถยนต์ จากจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปสกลนครเป็นประจำ ติดต่อสอบถามราย ละเอียดได้ที่ 280-0060, 628-2000 หรือที่สำนักงานสกลนคร ถนนยุวพัฒนา โทร. (042) 712259-60


ภาพถ่ายงานปีที่แล้วจ้า...
เที่ยวสกลนคร "ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง"

เที่ยวสกลนคร "ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง"