.....เหลียวเห็นชิ่น........วางปลาปะปล่อย
บาดว่าไฟไหม้ชิ่น........จิมาโอ้อ่าวปลา...ฯลฯ

เห็นว่าผักหมเหี้ยน....กลางทางอย่าฟ้าวเหยียบย่ำ
บาดมันถอดยอดขาวบาดมันซาวยอดดั้ว ยังจิได้ก่ายเกิน...ฯลฯ

ไม้บ่ทันแทกด้าม....อย่าฟ้าวห่าวฮอนตัด
เกงบ่เถิงภายลุน......จิโพดมือเมือหน้า...ฯลฯ
( บ่ทันได้ศึกษาผญา และ วัฒธรรมอิสานอย่างลึกซึ้ง อย่าฟ้าว ด่วนไปตัดสินเด้อ...ไผกะดาย )