ภาษาอิสานวันนี้เสนอคำว่า ลู่มป่อง ซึ่งหมายความว่าการที่มีไม้สองแผ่นเซื่อมกันไม่สนิทจึงเกิดช่องตรงการซึ่งภาษาอิสานเรียกว่า ป่อง แล้วขาเราไปเยียบตรงช่องทำให้ตกลงไปในช่อง เรียกว่า ลู่ป่อง อิอิ