สุย แปลส่า ไม่เต็มที่ ไม่โดนเต่ใกล้เคียง เช่น แม่ใหญ่สีซื้อหวยไม่ถูกพอสุยๆ เป็นต้น